Yeni Arsa Satın Almak İçin 10 İpucu

Yeni Arsa Satın Almak İçin 10 İpucu

Yatırım yapmak için , alıp satmak veya kiraya vermek için arsa satın alınır.

Amacınıza uygun bir lokasyonda olmalı.

Tapu bütün, hisseli, müşterek veya iştirak şeklinde olur.

Bir taşınmazda tapuda problem varsa diğer detayların önemi yoktur.

Lokasyon ve plan fonksiyonları arsanın fiyatını belirleyen temel parametredir.

Arsanın geometrik, jeolojik durumu ve zemin etüdü.

Yaşam ve ana arterlere yakınlığı.

Arsanın bulunduğu bölgede kamu yatırımlarının yapılmış olması.

İnşaat ruhsatını almaya bir engelin olmaması.

Tapulama kuralarına dikkat etmek.