Sıfırdan Fabrika Kurmak

Sıfırdan Fabrika Kurmak

Planların hiyararşik durumunu ilgili kurumlardan araştırma yapmak.

Sektör ve prosesin iş akış şemasını bilmek.

Nokta zemin etüdü yapmak.

Arsanın geometrik durumunun işletme için temel esas olduğunu bilmek.

M2 kadar m3 hesaplarını dikkate alarak hacim yaratmak.

Yapının zemin ve katların ağırlık taşıma kapasitesini bilmek.

Yapının iç hacimini verimli Kullanmak icin kapı adedidinin önemli olduğunu bilmek.

Yapının yapı fiziği, yalıtım, rampa, araç giriş kapıları, enerji, nokta detay ve diğer bölgesel unsurları sağlıklı yorumlamak.